background background

EU Walen 2024

100% Bio, 0% Pestiziden

Déi gréng setze sech a fir gutt a gesond Iessen

  • Gesond Bio-Liewensmëttel „Made in Luxembourg“
  • Iessen ouni geféierlech Pestiziden a Gentechnik 
  • Eng kloer Etikettéierung, fir dass och nëmmen dat dran ass, wat drop steet
  • Eng solidaresch Landwirtschaft a Gemeinschaftsgäert, Urban Gardening, d'Erhale vu Bongerten a vun alen Uebst- a Geméiszorten
  • Regional a saisonal Produiten, mat deene mir eis Produzent*innen ënnerstëtzen
  • E staarke Verbraucherschutzministère mat bessere Kontrollen
  • D'Fërderung vum Bio-Wäin op der Musel

Gutt fir de Mënsch a fir de Planéit