background background

EU Walen 2024

Christa Brömmel

  • Gemengeréitin
  • Coordinatrice vum Nationale Referenzzentrum fir déi affektiv a sexuell Gesondheet (CESAS)
  • 57 Joer | Stad Lëtzebuerg

Als Coordinatrice vum Cesas an als Member vum Verwaltungsrot vun den Hospices civiles vun der Stad bréngen ech eng grouss Erfarung an Gender-, Sozial- a Gesondheetstheme mat.

Ech engagéiere mech fir zukunftsorientéiert Bildung a Betreiung fir all Mënsch, onofhängeg vun Alter an Hierkonft, a fir d‘Gläichstellung. Am Stater Gemengerot setzen ech mech a fir sozial Gerechtegkeet an e gutt Zesummeliewen. Dës Engagementer wëllt ech elo national weiderféieren.