background background

Walen 2023

Djuna Bernard

  • Deputéiert | Gemengeréitin
  • Coordinatrice am Jugendsecteur
  • Parteipresidentin déi gréng
  • 31 Joer | Mamer

Chancëgerechtegkeet fir all Kand, d’Bekämpfung vun der Aarmut an den Ongläichheeten an d’Stäerkung vun der Zivilgesellschaft an dem Benevolat – dat waren a si meng Prioritéiten als Deputéiert a Parteipresidentin.

Déi Schwächst an eiser Gesellschaft brauchen eng staark Stëmm. Dofir muss d’sozial Gerechtegkeet all eis politesch Entscheedunge leeden. Och an den nächste Joer wëll ech mech weider fir e soziaalt Lëtzebuerg engagéieren.