background background

EU Walen 2024

Jeannot Sanavia

  • Member vum Gemengerot
  • Museksprofesser am Conservatoire du Nord
  • 60 Joer | Esch-Sauer

Zanter 24 Joer sinn ech an der Gemengepolitik engagéiert, mol als Schäffen an elo als Member vum Gemengerot fir Esch Sauer. Mir ass et wichteg, datt eis Landgemengen sech nohalteg, am Dialog mat hire Bierger*innen, weiderentwéckelen. D’Ausbaue vum ëffentlechen Transport an d’Entwécklung vu Méiglechkeeten och méi héich am Norden ze wunnen an ze schaffen musse konsequent weidergedriwwe ginn.