background background

EU Walen 2024

Moritz Schaaf

  • Sozioökonom
  • Project Manager déi gréng
  • 27 Joer | Mamer

Vu Klengem u probéieren ech dës Welt a meng Roll als Mënsch doran ze verstoen. Meng Studien an der Sozioökonomie hu mir dobäi gehollef nozevollzéie wéi eis Gesellschaft funktionéiert, wat eis zesummenhält a wéi mir eis Erausfuerderungen zesummen meeschtere kënnen. An Zukunft wëll ech deene Jonke vu muer kënnen an d'Aen kucken a soen: mir hunn eis fir iech agesat.