background background

EU Walen 2024

Patrick Hurst

  • Enseignant
  • Assistant documentaliste
  • fréiere President vum Centre pour l’égalité de traitement
  • President vun Nëmme mat eis!
  • Member vun Info-Handicap
  • 43 Joer
  • Miersch

Vu jonkem Alter u setzen ech mech fir d’Inklusioun an d’Bedeelegung vun alle Mënschen un enger aktiver Gesellschaft an. Well villfälteg ass eng Gesellschaft nëmmen, wann all Persoun dorunner deelhuele kann.