background background

EU Walen 2024

Serge Faber

  • Member vum Gemengerot
  • Tresorier déi gréng
  • Staatsbeamten (Direktioun AED)
  • Member vum Klimateam Suessem
  • Member vum Aarbechtsgrupp „Logement“
  • Member am Verwaltungsrot vum CIGL Suessem
  • 54 Joer | Suessem

De Klimawandel an de Biodiversitéitsverloscht sinn eng Realitéit. Fir och den zukünftege Generatiounen e liewenswäerte Planéit ze garantéiere musse mär all ufänke méi nohalteg an ëmweltbewosst ze denken, ze handelen an ze liewen. Nohaltegkeet ass och ee Schlëssel fir de sozialen Zesummenhalt, well nëmmen eng  sozial gerecht Gesellschaft déi global Erausfuerderunge meeschtere kann. Well déi gréng dës Wäerter am glafwierdegste vertrieden, sinn ech zënter 12 Joer aktiv an dëser Partei engagéiert.